Podnikový informační systém Plant-IS

© Arbosoft, 1998, 2022

Logo

V tomto dokumentu najdete:


Arbosoft je softwarová firma, která se od svého založení zaměřuje výhradně na tvorbu počítačových programů pro zahradnický obor.

V současné době se zabývá především vývojem a údržbou podnikového informačního systému Plant-IS. Tento program byl vyvinut a je nadále zdokonalován ve spolupráci s jednou z předních českých společností zabývající se dovozem, prodejem a vlastní produkcí okrasného rostlinného materiálu. V praktickém provozu tak vznikl produkt přesně vyhovující danému prostředí, zároveň zde úspěšně prošel laděním a náročným testováním a nyní je již 10 let nasazen v ostrém provozu. Z hlediska spolehlivosti systému a jeho vhodnosti pro praktické použití je tento způsob vývoje nenahraditelný. V současné době k dalšímu vývoji programu pochopitelně přispívají i ostatní uživatelé; reference vám v případě zájmu rádi poskytneme.


Máte-li jakékoli připomínky, náměty či dotazy k naší činnosti nebo produktům, kontaktujte nás prosím telefonicky, e-mailem nebo poštou nebo se domluvte na osobní návštěvě.

Arbosoft, s. r. o.
Karel Rys
Bedřicha Smetany 230
277 42 Obříství
 
tel.: (+420) 604 846 436
e-mail: rys@arbosoft.cz
webové stránky: www.arbosoft.cz

Obecné informace o programu

Podnikový informační systém Plant-IS je český program pro evidenci stavu a pohybu zboží v podniku. Od začátku jeho vývoje je kladen důraz na implementaci prvků charakteristických pro prostředí zahradnických produkčních a obchodních společností, které nespecializovaný software nedokáže ošetřit.

Důkladně navržené jádro programu, struktura jeho databáze a využití SQL serveru poskytují prostor pro vytvoření výkonného a spolehlivého systému. Jako databázový server lze využít Interbase nebo FireBird - oba tyto moderní SQL servery jsou velice výkonné a přitom mají minimální požadavky na výkon počítače. Server FireBird je navíc k dispozici i pro operační systém linux. Oba SQL servery jsou k dispozici zdarma a jsou samozřejmě zahrnuty do instalace Plant-ISu. Díky koncepci klient/server jsou data dobře zabezpečena před zneužitím zaměstnanci podniku. Pokud je databázový server spuštěn na počítači vybaveném záložním zdrojem, jsou data dobře chráněna i před problémy způsobenými výpadky proudu, restarty jednotlivých pracovních stanic, přerušením síťového spojení apod.

Plant-IS je přizpůsobitelný konkrétním požadavkům uživatele. Ve své nejjednodušší podobě umožňuje především přijímat zboží na sklad, přesouvat a transformovat je v rámci podniku a posléze vyskladňovat (k těmto základním funkcím patří pochopitelně velké množství dalších - inventura, tisk etiket, různé přehledy atd.). Již v této podobě program vyhoví potřebám většiny uživatelů, další požadavky jsou buď řešeny některým z dalších modulů, nebo je můžeme do programu doplnit podle individuálních požadavků uživatele.

Protože různí uživatelé mají rozdílné potřeby a chtějí do podnikového informačního systému investovat různé prostředky, je Plant-IS rozdělen do několika samostatných modulů, z nichž každý je zaměřen na určitou část podnikové agendy a funguje do značné míry nezávisle na ostatních modulech. Každý tak má možnost si Plant-IS "sestavit" v takové podobě, která nejlépe vyhovuje jeho nárokům.

Přehled modulů programu Plant-IS a jejich stručný popis:
Modul Popis
Zásoba a prodej Tento modul musí být obsažen v každé konfiguraci Plant-ISu, neboť zajišťuje jeho základní funkce - evidenci zásoby po střediscích a lokacích, příjem a výdej ze skladu, prodej, inventuru.
Odběratelé Modul umožňuje vést databázi odběratelů, zpracovávat odběratelům cenové nabídky, zapisovat odběratelské objednávky, tyto objednávky rozdělovat a na základě objednávek prodávat. Součástí modulu je i tvorba nabídkového katalogu.
Čárové kódy Tento modul doplňuje program o podporu čárových kódů EAN-13 - přidělování vlastních kódů pro zboží, použití kódů od dodavatelů, tisk kódů na etiketách, využití kódů při prodeji apod.
Platební terminály Modul umožňuje propojení s platebním terminálem - pokud zákazník platí nákup platební kartou, není pak nutné ručně zadávat do terminálu částku k úhradě a číslo dokladu.
Terminály CipherLab Tento modul obsahuje podporu terminálů CipherLab. Jeho součástí v současné době není aplikace pro terminál (dodává firma UniCode).
Terminály .NET Tento modul obsahuje aplikaci pro přenosné terminály vybavené Windows CE .NET (např. Psion WorkAbout Pro, Unitech PA600...).
Mobilní čtečky základní Modul umožňuje využít mobilní zařízení (telefony, tablety) s operačním systémem Android 5.0 a novějším jako jednoduché čtečky čárových kódů.
Mobilní čtečky profesionální Modul umožňuje využít mobilní zařízení (přenosné terminály se čtečkou čárových kódů, telefony, tablety) s operačním systémem Android 5.0 a novějším jako čtečky čárových kódů.
Fakturace Faktury pro odběratele - přímo, jednotlivě z dodacích listů nebo automatickým zpracováním dosud nevyfakturovaných dodacích listů.
Dodavatelé I. Obsahuje databázi dodavatelů, tvorbu objednávek pro dodavatele a příjem na sklad na základě těchto objednávek.
Dodavatelé II. Tento modul rozšiřuje modul Dodavatelé I. o rezervační objednávky a výzvy z těchto objednávek. Při rozdělování odběratelských objednávek je navíc možno zboží přiobjednat nebo vyzvat (z rezervační objednávky) u dodavatele.
Výroba Zavádí do systému výrobní specifikace (např. u stromů ve školce, dokud se neví, zda budou prostokořenné nebo s balem) a výrobní střediska (souhrnné zobrazení jejich zásoby prodejním střediskům) s plánováním výroby.
Jazyky a měny Dovoluje automaticky tisknout dokumenty pro zahraniční dodavatele či odběratele ve zvoleném jazyce včetně překladu velikostí a specifikací. Ceny mohou být přepočítávány do jiné měny.
Vlastní dotazy SQL Má-li uživatel specifický požadavek na výstup z programu, můžeme mu zpracovat dotaz, kterým požadované informace ze systému získá, popř. zkušení uživatelé si mohou dotazy psát sami. Tento postup je zpravidla rychlejší než standardní postup - začlenění nové funkce do programu.
Elektronický obchod I. Základní funkce elektronického obchodu (určený pro velkoobchodní použití).
Elektronický obchod II. Pokročilé funkce elektronického obchodu.
Webový katalog Umožňuje exportovat nabídkový katalog v takové podobě, aby byla data použitelná přímo v rámci vašich webových stránek. Plant-IS obsahuje pouze export; o zobrazení, případné vyhledávání apod. se musí postarat autor webových stránek.
Webové rejstříky firem Modul umožňuje hromadné stahování dat o odběratelích z rejstříku ARES a evropského rejstříku VIES.
Pobočky Zajišťuje off-line výměnu dat mezi pobočkami podniku, řeší případné kolize při výměně dat.
Vazby na účetnictví Zahrnuje možnost exportu dat pro automatickou komunikaci s účetnickým software (který ovšem musí být schopen data importovat). V současné době je zpracována komunikace s programy Export Globe a Ekosoft.

Podrobný popis modulů Plant-ISu

Zásoba a prodej

Zásoba a prodej je základní modul, který je součástí všech konfigurací Plant-ISu. Obsahuje databázové jádro systému a základní tabulky (číselníky). Zajišťuje evidenci zásoby, obsahuje prostředky pro příjem na sklad, přesun, likvidaci a prodej zboží. Umožňuje zavedení více uživatelů a správu jejich přístupových práv (pro každého uživatele lze nastavit kolem 300 různých přístupových práv a podrobně tak určit, co je uživateli povoleno).

Pro podrobnou evidenci zásoby je možné podnik rozdělit do více středisek (např. "Prodej", "Školka" apod.). Každé středisko se dále člení na jednu či více lokací (lokace mohou reprezentovat jednotlivé pěstební plochy, skleníky, záhony apod.)

Pro upřesnění lze využívat partie - díky nim lze rozlišit jinak ve všech parametrech stejné zboží (např. stejné zboží zakoupené od dvou různých dodavatelů, rostliny nahrnkované v různou dobu apod.). Partie mohou být využívány, ale nejsou povinné, neboť mnohdy by podrobnější sledování bylo v praxi velmi obtížné. Partie mohou být vázány na dodavatele, což umožní např. sledování úmrtnosti rostlin různých dodavatelů, dohledávání původu nemocných rostlin apod.

Odběratelé

Modul Odběratelé zavádí do programu možnost komunikace s odběrateli - databázi odběratelů, nabídky, objednávky, rozdělování objednávek (rezervování zboží pro určitého odběratele) a prodej na základě objednávek.

Čárové kódy

Tento modul rozšiřuje program o evidenci zboží s pomocí čárových kódů EAN-13. Využívat se dají kódy dodavatelů i kódy vlastní (buď po registraci u EAN ČR, nebo alespoň interní kódy, pokud o registraci zatím neuvažujete).

Platební terminály

Modul umožňuje Plant-ISu komunikovat s platebním terminálem, což zrychluje odbavení zákazníků, kteří nákup hradí platební kartou, a zároveň se tím eliminují chyby, které jinak vznikají při ručním zadávání částky a čísla dokladu do platebního terminálu.

Terminály CipherLab

Tento speciální modul obsahuje funkce potřebné pro využití terminálů CipherLab. V současné době tyto terminály nabízejí menší množství funkcí, jsou však levnější. Aplikaci pro terminál dodává firma UniCode.

Terminály .NET

Tento speciální modul obsahuje funkce potřebné pro využití terminálů podporujících Windows CE .NET. Modul již nebude dále rozvíjen, místo něj je k dispozici aplikace pro Android.

Mobilní čtečky základní

Modul umožňuje využít mobilní zařízení (telefony, tablety) s operačním systémem Android 5.0 a novějším jako jednoduché čtečky čárových kódů. Aplikace na mobilním zařízení si ukládá seznam naskenovaných kódů zboží a uživatelem zadané množství. Nezobrazuje názvy zboží apod., protože neobsahuje databanku zboží.

Mobilní čtečky profesionální

Modul umožňuje využít mobilní zařízení (přenosné terminály se čtečkou čárových kódů, telefony, tablety) s operačním systémem Android 5.0 a novějším jako offline čtečky čárových kódů.

Fakturace

Modul Fakturace umožňuje zapisovat faktury pro odběratele.

Dodavatelé I.

Modul Dodavatelé I. obsahuje základní prostředky pro komunikaci s dodavateli: databázi dodavatelů, objednávky pro dodavatele a příjem na sklad na základě těchto objednávek.

Dodavatelé II.

Dodavatelé II. rozšiřuje možnosti předchozího modulu o rezervační objednávky, výzvy k zaslání zboží a automatické přiobjednávky nebo výzvy při rozdělování zboží.

Výroba

Rozšiřuje systém o výrobní specifikace a výrobní střediska.

Jazyky a měny

Jestliže podnik obchoduje se zahraničními partnery, ať již se jedná o odběratele či dodavatele, může s pomocí tohoto modulu snadno komunikovat ve více jazycích a vytvářet doklady v různých měnách.

Vlastní dotazy SQL

Plant-IS již obsahuje nejpoužívanější přehledy a sestavy, ovšem může se stát, že uživatel potřebuje z programu získat data v méně obvyklé podobě. Tuto novou sestavu můžeme doplnit do programu, mnohdy však bývá výrazně rychlejší její zpracování prostřednictvím SQL dotazu, který si může uživatel napsat sám nebo mu dotaz můžeme zaslat již hotový.

Pro psaní vlastních SQL dotazů je třeba dobře porozumět struktuře dat v programu a naučit se používat jazyk SQL. Dotazy vytvořené námi jsou zasílány hotové v podobě malých souborů (velikost řádově v kB) a od uživatele nevyžadují žádné zvláštní znalosti. Výsledky je možné tisknout nebo exportovat do Excelu.

Elektronický obchod I.

Modul umožňuje vyexportovat nabídkový katalog do vlastního internetového obchodu. Internetový obchod podporuje fotografie zboží, názvy, velikost, speficikaci, objednávané množství, EAN a cenu. Aplikace využívá PHP a MySQL, pro její provoz je nezbytně nutný webový server (např. Apache) a přímý přístup aplikace Plant-IS k databázi MySQL.

Elektronický obchod II.

Modul rozšiřuje možnosti elektronického obchodu o další pole - doporučení, min. objednávané množství, naložení vozíku, odběratelův kód zboží, odběratelovu cenu a odběratelův text. Údaje, které odběratel vyplní, je možné tisknout na etikety pro zboží.

Webový katalog

Modul umožňuje exportovat nabídkový katalog v takové podobě, aby data mohl využít autor vašich webových stránek pro zobrazení informací zákazníkům, filtrování, vyhledávání apod. Plant-IS obsahuje pouze export - zbytek musí zajistit tvůrci vašich webových stránek.

Export je rozdělen na dvě části: první část obsahuje zboží a typy zboží - tato data jsou zapsána do databáze na MySQL serveru. Druhou část tvoří fotografie - ty jsou zapsány na FTP server.

Při exportu zboží i typů zboží je zajištěno odmazání již nepotřebných starých údajů ze serveru.

Fotografie se exportují ve dvou velikostech - malé a velké (rozměry je možné v Plant-ISu nastavit). Malé fotografie se využívají pro náhledy, velké fotografie pro kvalitní zobrazení. Pro malé a velké fotografie musí být na FTP serveru založeny samostatné složky. Jestliže není FTP server a dostatečný prostor pro fotografie k dispozici, lze využívat alespoň export zboží, bez fotografií.

Webové rejstříky

Modul umožňuje automaticky stahovat data o odběratelích z českého rejstříku ARES a z evropského rejstříku VIES (plátci DPH). Stahování dat běží jako služba na serveru, je možné nastavit, jak často se mají data stahovat (pro případ, že by se údaje o odběrateli změnily).

V databance odběratelů se zobrazují symboly, které upozorňují na rozdíl "našich" údajů oproti těm oficiálním. Uživatel může rozdíly vyřešit buď zkopírováním oficiálních údajů do databanky Plant-ISu, nebo odkliknutím, že rozdíly jsou v pořádku (např. proto, že adresa na ARESu není úplná apod.).

Samostatný varovný symbol se zobrazuje u odběratelů, kteří mají záznam v insolvenčním rejstříku či v centrální evidenci úpadců (konkurz, vyrovnání.)

Rejstřík VIES se používá pro kontrolu plátců DPH - údaje z rejstříku by měly souhlasit s nastavením, zda odběratel je či není plátce DPH.

Strategie prodeje

Naším cílem je, aby uživatelé Plant-ISu byli s programem maximálně spokojeni a aby program v největší možné míře splňoval všechny požadavky, které kladou na moderní informační systém. Jsme si vědomi, že počítače i software se velice rychle vyvíjejí. Z těchto dvou předpokladů se odvíjí i naše obchodní strategie. Kromě instalace programu ve firmě na samostatný počítač nebo lokální počítačovou síť a sladění programu s používaným hardware nabízíme proto uživatelům v dalších letech údržbu podnikového informačního systému, která zahrnuje vývoj a průběžné zasílání všech nových verzí programu, telefonickou poradenskou a konzultační "horkou linku" a rychlé řešení případných potíží či nejasností při práci s programem. U systému Plant-IS má uživatel jistotu, že jeho informační systém jde s dobou, nezastará a roste stejně rychle, jako roste podnik.

Pro snadné a bezproblémové používání programu nabízíme školení uživatelů v rozsahu, který si zákazník sám zvolí.

Ceník

V tabulce uvádíme ceny jednotlivých modulů podnikového informačního systému Plant-IS. Pořizovací cena již zahrnuje údržbu po dobu jednoho roku od data instalace. Nejsme plátci DPH, jedná se tedy o konečné ceny.

Ceny modulů programu Plant-IS:
Název modulu Cena pořízení Cena údržby
Zásoba a prodej 16 700 3 071
Odběratelé 7 900 1 453
Čárové kódy 2 400 441
Platební terminály 2 900 533
Terminály CipherLab 5 200 956
Terminály .NET 9 400 1 728
Mobilní čtečky základní 800 147
Mobilní čtečky profesionální 7 500 1379
Fakturace 3 400 625
Dodavatelé I. 3 100 570
Dodavatelé II. 4 300 791
Výroba 3 100 570
Jazyky a měny 4 200 772
Vlastní dotazy SQL 800 147
Elektronický obchod I. 7 500 1 379
Elektronický obchod II. 7 500 1 379
Webový katalog 3 200 588
Webové rejstříky 2 700 496
Pobočky 12 500 2 299
Cena se může lišit dle konkrétních požadavků
Vazby na účetnictví Cena individuální dle konkrétních požadavků

 

V prvním roce jsou uživateli všechny nové verze k dispozici zdarma. Pokud má uživatel zájem o získávání nových verzí i v dalších letech, lze za cenu údržby prodloužit přístup k novým verzím o další rok.

Výše uvedené ceny platí pro jednouživatelskou verzi, ve které je sice možné v programu zavést více uživatelů a přidělit jim různá přístupová práva, avšak pracovat s ním může v danou chvíli vždy jen jeden z nich. Víceuživatelská verze oproti tomu umožňuje, aby s programem pracoval větší počet uživatelů lokální počítačové sítě současně, a řeší případné problémy vzniklé jejich současnou prací. Licence pro další uživatele je třeba i v případě, kdy aplikace je provozována na několika samostatných pracovištích.

Ceny za rozšíření počtu uživatelů (za každého dalšího uživatele, pro všechny moduly dohromady):
2. - 4. uživatel (za každého uživatele) 8 000 1 471
5. - 9. uživatel (za každého uživatele) 6 800 1 250
10. a každý další uživatel 6 000 1 103

 

Pokud hledáte především software na tisk etiket či fotokaret pro zboží (s možností jej později rozšířit na plnohodnotný skladový program), věnujte prosím pozornost našemu programu TERO.