Arbosoft, s.r.o. - software pro zahradnický obor

Podnikový informační systém Plant-IS

V tomto dokumentu najdete:

Obecné informace o programu

Podnikový informační systém Plant-IS je český program pro evidenci stavu a pohybu zboží v podniku. Od začátku jeho vývoje je kladen důraz na implementaci prvků charakteristických pro prostředí zahradnických produkčních a obchodních společností, které nespecializovaný software nedokáže ošetřit.

Důkladně navržené jádro programu, struktura jeho databáze a využití SQL serveru poskytují prostor pro vytvoření výkonného a spolehlivého systému. Jako databázový server lze využít Interbase nebo FireBird - oba tyto moderní SQL servery jsou velice výkonné a přitom mají minimální požadavky na výkon počítače. Server FireBird je navíc k dispozici i pro operační systém linux. Oba SQL servery jsou k dispozici zdarma a jsou samozřejmě zahrnuty do instalace Plant-ISu. Díky koncepci klient/server jsou data dobře zabezpečena před zneužitím zaměstnanci podniku. Pokud je databázový server spuštěn na počítači vybaveném záložním zdrojem, jsou data dobře chráněna i před problémy způsobenými výpadky proudu, restarty jednotlivých pracovních stanic, přerušením síťového spojení apod.

Plant-IS je přizpůsobitelný konkrétním požadavkům uživatele. Ve své nejjednodušší podobě umožňuje především přijímat zboží na sklad, přesouvat a transformovat je v rámci podniku a posléze vyskladňovat (k těmto základním funkcím patří pochopitelně velké množství dalších - inventura, tisk etiket, různé přehledy atd.). Již v této podobě program vyhoví potřebám většiny uživatelů, další požadavky jsou buď řešeny některým z dalších modulů, nebo je můžeme do programu doplnit podle individuálních požadavků uživatele.

Protože různí uživatelé mají rozdílné potřeby a chtějí do podnikového informačního systému investovat různé prostředky, je Plant-IS rozdělen do několika samostatných modulů, z nichž každý je zaměřen na určitou část podnikové agendy a funguje do značné míry nezávisle na ostatních modulech. Každý tak má možnost si Plant-IS "sestavit" v takové podobě, která nejlépe vyhovuje jeho nárokům.

Přehled modulů programu Plant-IS a jejich stručný popis:
Modul Popis
Zásoba a prodej Tento modul musí být obsažen v každé konfiguraci Plant-ISu, neboť zajišťuje jeho základní funkce - evidenci zásoby po střediscích a lokacích, příjem a výdej ze skladu, prodej, inventuru.
Odběratelé Modul umožňuje vést databázi odběratelů, zpracovávat odběratelům cenové nabídky, zapisovat odběratelské objednávky, tyto objednávky rozdělovat a na základě objednávek prodávat. Součástí modulu je i tvorba nabídkového katalogu.
Čárové kódy Tento modul doplňuje program o podporu čárových kódů EAN-13 - přidělování vlastních kódů pro zboží, použití kódů od dodavatelů, tisk kódů na etiketách, využití kódů při prodeji apod.
Platební terminály Modul umožňuje propojení s platebním terminálem - pokud zákazník platí nákup platební kartou, není pak nutné ručně zadávat do terminálu částku k úhradě a číslo dokladu.
Terminály CipherLab Tento modul obsahuje podporu terminálů CipherLab. Jeho součástí v současné době není aplikace pro terminál (dodává firma UniCode).
Terminály .NET Tento modul obsahuje aplikaci pro přenosné terminály vybavené Windows CE .NET (např. Psion WorkAbout Pro, Unitech PA600...).
Mobilní čtečky základní Modul umožňuje využít mobilní zařízení (telefony, tablety) s operačním systémem Android 5.0 a novějším jako jednoduché čtečky čárových kódů.
Mobilní čtečky profesionální Modul umožňuje využít mobilní zařízení (přenosné terminály se čtečkou čárových kódů, telefony, tablety) s operačním systémem Android 6.0 a novějším jako čtečky čárových kódů.
Fakturace Faktury pro odběratele - přímo, jednotlivě z dodacích listů nebo automatickým zpracováním dosud nevyfakturovaných dodacích listů.
Dodavatelé I. Obsahuje databázi dodavatelů, tvorbu objednávek pro dodavatele a příjem na sklad na základě těchto objednávek.
Dodavatelé II. Tento modul rozšiřuje modul Dodavatelé I. o rezervační objednávky a výzvy z těchto objednávek. Při rozdělování odběratelských objednávek je navíc možno zboží přiobjednat nebo vyzvat (z rezervační objednávky) u dodavatele.
Výroba Zavádí do systému výrobní specifikace (např. u stromů ve školce, dokud se neví, zda budou prostokořenné nebo s balem) a výrobní střediska (souhrnné zobrazení jejich zásoby prodejním střediskům) s plánováním výroby.
Jazyky a měny Dovoluje automaticky tisknout dokumenty pro zahraniční dodavatele či odběratele ve zvoleném jazyce včetně překladu velikostí a specifikací. Ceny mohou být přepočítávány do jiné měny.
Vlastní dotazy SQL Má-li uživatel specifický požadavek na výstup z programu, můžeme mu zpracovat dotaz, kterým požadované informace ze systému získá, popř. zkušení uživatelé si mohou dotazy psát sami. Tento postup je zpravidla rychlejší než standardní postup - začlenění nové funkce do programu.
Elektronický obchod I. Základní funkce elektronického obchodu (určený pro velkoobchodní použití).
Elektronický obchod II. Pokročilé funkce elektronického obchodu.
Webový katalog Umožňuje exportovat nabídkový katalog v takové podobě, aby byla data použitelná přímo v rámci vašich webových stránek. Plant-IS obsahuje pouze export; o zobrazení, případné vyhledávání apod. se musí postarat autor webových stránek.
Webové rejstříky firem Modul umožňuje hromadné stahování dat o odběratelích z rejstříku ARES a evropského rejstříku VIES.
Pobočky Zajišťuje off-line výměnu dat mezi pobočkami podniku, řeší případné kolize při výměně dat.
Vazby na účetnictví Zahrnuje možnost exportu dat pro automatickou komunikaci s účetnickým software (který ovšem musí být schopen data importovat). V současné době je zpracována komunikace s programy Export Globe a Ekosoft.

Podrobný popis modulů Plant-ISu

Zásoba a prodej

Zásoba a prodej je základní modul, který je součástí všech konfigurací Plant-ISu. Obsahuje databázové jádro systému a základní tabulky (číselníky). Zajišťuje evidenci zásoby, obsahuje prostředky pro příjem na sklad, přesun, likvidaci a prodej zboží. Umožňuje zavedení více uživatelů a správu jejich přístupových práv (pro každého uživatele lze nastavit kolem 300 různých přístupových práv a podrobně tak určit, co je uživateli povoleno).

Pro podrobnou evidenci zásoby je možné podnik rozdělit do více středisek (např. "Prodej", "Školka" apod.). Každé středisko se dále člení na jednu či více lokací (lokace mohou reprezentovat jednotlivé pěstební plochy, skleníky, záhony apod.)

Pro upřesnění lze využívat partie - díky nim lze rozlišit jinak ve všech parametrech stejné zboží (např. stejné zboží zakoupené od dvou různých dodavatelů, rostliny nahrnkované v různou dobu apod.). Partie mohou být využívány, ale nejsou povinné, neboť mnohdy by podrobnější sledování bylo v praxi velmi obtížné. Partie mohou být vázány na dodavatele, což umožní např. sledování úmrtnosti rostlin různých dodavatelů, dohledávání původu nemocných rostlin apod.

 • Databanka zboží - databanka již obsahuje přibližně 21.000 názvů rostlin, asi třetina z nich má vyplněné i názvy české (uživatel samozřejmě může názvy dle potřeby přidávat či upravovat). Možno nastavit, zda zboží vyžaduje rostlinolékařský pas.
 • Ke zboží se dají přidávat fotografie a ty pak např. tisknout na etikety, fotokarty apod. Aplikace podporuje automatické připojení pojmenovaných fotografií od jiných dodavatelů.
 • Příjem zboží na sklad - při příjmu na sklad se může automaticky aktualizovat nákupní cena zboží (metoda klouzavého průměru).
 • Transformace a přesun - přesun zboží v rámci podniku, změna specifikace zboží (u rostlin např. při přesazení do větších kontejnerů nebo změně velikosti).
 • Likvidace zboží - zboží vyřazené z evidence (uhynulé rostliny, krádež apod.).
 • Prodej - možnost prodeje za hotové nebo na dodací list, odečtení již zaplacené zálohy. Pro různé typy zboží lze stanovit různé cenové hladiny v závislosti na druhu prodeje a prodávaném množství. Kromě zboží lze prodávat i "jiné zboží", což může být v podstatě cokoliv, u čeho se nesleduje zásoba (tištěné publikace, doprava apod.). K dokladům, na nichž se vyskytuje zboží evidované Státní rostlinolékařskou správou, se mohou automaticky tisknout rostlinolékařské pasy. Program sleduje historii prodejních dokladů a dodacích listů (případné změny uskutečněné po vytištění dokladu).
 • Maloobchodní prodej - umožňuje použít Plant-IS na pokladně; program může zobrazovat údaje na pokladním displeji, tisknout paragony na pokladní tiskárně apod. Při maloobchodním prodeji se používají maloobchodní ceny (uživatelem zadané včetně DPH).
 • Přehled hotovostních dokladů - pomůcka při kontrole zůstatku v pokladně.
 • Přehled zásoby - podává informaci o aktuální zásobě. Podle toho, které další moduly jsou nainstalovány, je k dispozici přehled fyzické zásoby, volné zásoby (zohledňuje zboží objednané odběrateli) a celkové zásoby (zohledňuje i zboží rezervované u dodavatelů).
 • Přehled zásoby pro Státní rostlinolékařskou správu - automaticky zpracuje přehled zásoby požadovaný Státní rostlinolékařskou správou, opět s možností exportu do Excelu.
 • Etikety - pro zboží je možné tisknout etikety - štítky se jmény a cenami; etikety lze nechat vytisknout "ručně" nebo automaticky pro zboží přijímané na sklad, přesouvané zboží, prodejní doklad apod. Je rovněž možné nechat připravit etikety pro všechno zboží evidované v zásobě. Etikety mohou být textové nebo grafické, pro různé zboží se mohou používat různé etikety; jejich vzhled si uživatel může vytvořit sám.
 • Hodnota zásoby - používat lze buď předem stanovené ceny, nebo průměrné nákupní ceny. Při rozdělení podniku na více středisek lze mj. volit mezi nákupními cenami společnými pro celý podnik, nebo cenami samostatnými pro každé středisko.
 • Přecenění zásob - umožňuje rychle změnit prodejní nebo předem stanovené ceny zboží v zadaném poměru či o zadanou částku (pro všechno zboží nebo jen určité typy zboží).
 • Inventarizace - tisk evidovaného stavu zásob, zadání inventury, vyjádření inventarizačních rozdílů, převedení inventury do zásoby.
 • Interní objednávky - vnitropodnikové objednávky pro dodávky zboží mezi středisky podniku.
 • Hlídání limitů zásoby - program porovná zásobu prodejního střediska se zásobou jiného střediska podniku (např. kontejnerovnou apod.) a připraví seznam zboží, které by bylo možné do prodejního střediska doplnit. Volitelně může být zobrazována i historie prodeje za určité období pro usnadnění odhadu, kolik zboží by bylo vhodné naskladnit. Z přehledu lze ihned vytvářet interní objednávku.
 • Přesun obalů - umožňuje sledovat příjem a výdej palet, vozíků apod. Doklady o přesunu obalů mohou být samostatné nebo připojené k prodejním dokladům či dokladům o příjmu na sklad.
 • Vzhled sestav - umožňuje upravit parametry sestav (rozměry, záhlaví a zápatí, počet kopií apod.) tak, aby vyhovovaly potřebám podniku.
 • Export a propojení - všechny sestavy lze exportovat do formátů .TXT a .CSV, většinu pak přímo do Excelu. Plant-IS obsahuje podporu pro odesílání sestav faxem (v systému musí být nainstalována faxová tiskárna, některé ovladače podporují plně automatické odeslání faxu). V programu je obsaženo i využití formátu .PDF (opět ve spolupráci s vhodným tiskovým ovladačem, např. PDF995) - takto uložené sestavy je možné ukládat nebo přímo odesílat např. dodavatelům či odběratelům s pomocí poštovního programu podporujícího rozhraní MAPI (Outlook Express apod.).
 • Protokol událostí - obsahuje důležitá hlášení, které program generoval (výstrahy, chyby), a upozornění na "podezřelé úkony" uživatelů. Administrátor tak má možnost sledovat, co a kdy se stalo.

Odběratelé

Modul Odběratelé zavádí do programu možnost komunikace s odběrateli - databázi odběratelů, nabídky, objednávky, rozdělování objednávek (rezervování zboží pro určitého odběratele) a prodej na základě objednávek.

 • Nabídky odběratelům - cenové nabídky; v nabídkách může, ale nemusí být zadáno množství zboží.
 • Objednávky - zadávají se ručně nebo se rychle vytvoří na základě již dříve zapsané a odběratelem potvrzené nabídky. U každé objednávky je sledován a uživateli barevně odlišen její stav (rychlý přehled, které objednávky jsou již vyřízené, které je ještě třeba rozdělit apod.). Podle stavu lze objednávky filtrovat a zobrazit tak např. jen objednávky, které ještě čekají na vyřízení.
 • Výzvy - odběratelé mohou vytvořit rezervační objednávky a pak postupně zasílat výzvy k zaslání zboží.
 • Import objednávek a výzev z Excelu - pokud odběratel vyplní nabídkový katalog, který byl ve speciální podobě exportován do Excelu, a zašle jej zpět, může být automaticky načten do Plant-ISu a vytvořena z něj objednávka či výzva.
 • Rozdělování objednávek - až při rozdělování se určí, odkud se zboží pro zákazníka vezme; teprve od tohoto okamžiku je volná zásoba objednaného zboží nižší o objednané množství. Při rozdělování se také v případě nedostatečné zásoby objednávky krátí.
 • Přidělování dodacích termínů objednávkám - umožňuje jednotlivým objednávkám přiřadit dodací termín, uživatel má přitom k dispozici přehled, kolik zboží má každé středisko ve zvolený den již expedovat, a může tak posoudit, zda kapacita střediska bude ještě stačit.
 • Prodej na základě objednávek a výzev - odbavení zákazníka je rychlejší, neboť není třeba znovu "ručně" vybírat prodávané zboží, množství a cenu.
 • Při prodeji na dodací list program hlídá povolený limit bezhotovostního odběru zboží v závislosti na odběrateli.
 • Nabídkový katalog - tato funkce umožňuje ručně nebo automaticky podle aktuální zásoby připravit nabídkový katalog zboží. Ten lze buď přímo tisknout, nebo exportovat do Excelu či např. formátu HTML - tedy do podoby přímo použitelné k umístění na webové stránky.
 • Jednoduchý poštovní klient - umožňuje rozesílání informací především odběratelům prostřednictvím elektronické pošty. Adresy jsou automaticky převzaty z databanky odběratelů. Zpráva se rozesílá tak, aby jednotliví adresáti neviděli jména ostatních adresátů. Ke zprávě mohou být připojeny soubory s přílohou.
 • Jednání s odběrateli - ke každému odběrateli lze dopisovat záznamy z jednání s ním a připojit úkol či akci, která z jednání vyplynula pro náš podnik. Úkoly se zadaným datumem se uživateli připomínají při každém spuštění programu, dokud nepotvrdí jejich splnění.
 • Export odběratelů - umožňuje použít databázi odběratelů pro jiné účely, např. pro hromadnou korespondenci v programu Microsoft Word; exportovaná data jsou ve formátu dBase III+ (.DBF).

Čárové kódy

Tento modul rozšiřuje program o evidenci zboží s pomocí čárových kódů EAN-13. Využívat se dají kódy dodavatelů i kódy vlastní (buď po registraci u EAN ČR, nebo alespoň interní kódy, pokud o registraci zatím neuvažujete).

 • Evidence kódů - každý zapsaný detail o zboží může mít přidělen vlastní kód EAN-13. Systém automaticky přiděluje kódy při tisku etiket nebo kdykoli na vyžádání uživatele, dopočítává kontrolní číslici. V případě potřeby je možné každému zboží přidělit až 4 další, vedlejší kódy EAN.
 • Využití kódů - kódy EAN 13 mohou být použity při prodeji či maloobchodním prodeji - zadávat je lze buď ručně, nebo rychleji pomocí klávesnicové čtečky čárových kódů připojené k počítači.
 • Etikety - Plant-IS umožňuje tisk etiket s čárovými kódy na libovolné tiskárně, pro kterou je k dispozici ovladač v operačním systému. Pro výstup se obvykle používá laserová tiskárna a samolepící štítky nebo termotransferová tiskárna a štítky z umělé hmoty, které jsou vhodné zejména pro venkovní prostředí.
 • Kódy ITF 6, které program může využívat samostatně nebo souběžně s kódy EAN 13, se dají využít pro interní potřebu; za jejich používání se neplatí žádné poplatky (není nutná třeba registrace u EAN ČR).
 • Díky unikátnímu postupu je možné tisknout čárové kódy na většině jehličkových tiskáren na obyčejné papírové či povoskované etikety, tudíž s bezkonkurenčně nejnižšími náklady. Životnost kódů na těchto médiích je samozřejmě nižší než např. u tisku termotransferového.
 • Import objednávek z EDI umožňuje automaticky načítat objednávky zaslané systémem EDI (elektronická výměna dat). Jedná se o nejrychlejší způsob zápisu objednávky. Jeho většímu uplatnění zatím brání malé rozšíření systému EDI mezi zahradnickými firmami (v zahradnickém oboru v současnosti kromě firem používajících Plant-IS využívají EDI především velké obchodní řetězce).

Platební terminály

Modul umožňuje Plant-ISu komunikovat s platebním terminálem, což zrychluje odbavení zákazníků, kteří nákup hradí platební kartou, a zároveň se tím eliminují chyby, které jinak vznikají při ručním zadávání částky a čísla dokladu do platebního terminálu.

 • Při dokončení prodeje za hotové je uživateli zobrazeno okno, kde může zvolit formu úhrady. Pokud vybere platbu kartou, Plant-IS pošle platebnímu terminálu číslo dokladu a částku k úhradě a čeká na dokončení platby kartou.
 • O komunikaci s platebním terminálem je veden interní protokol.
 • Standardně je možné mít platební terminál propojený jen s jedním počítačem. Součástí modulu je však aplikace, která umožňuje toto omezení obejít - vhodné zejména v případě, že chcete např. používat jeden platební terminál propojený s více počítači v jedné kanceláři apod.
 • Tisk stvrzenek, denní uzávěrky atd. zajišťuje platební terminál.
 • Plant-IS je certifikovanou aplikací pro propojení s terminály ČSOB, KB SmartPay (terminály GPE, WorldLine) a Unicredit (protokol Sonet ECR2). Dále jsou podporovány terminály B-Payment.

Terminály CipherLab

Tento speciální modul obsahuje funkce potřebné pro využití terminálů CipherLab. V současné době tyto terminály nabízejí menší množství funkcí, jsou však levnější. Aplikaci pro terminál dodává firma UniCode.

 • Komunikace s terminálem - umožňuje na počítači připravit data pro přenosné terminály a provést výměnu dat mezi počítačem a terminálem. Data získaná z terminálu se pak dají využít k tvorbě prodejních dokladů.

Terminály .NET

Tento speciální modul obsahuje funkce potřebné pro využití terminálů podporujících Windows CE .NET. Modul již nebude dále rozvíjen, místo něj je k dispozici aplikace pro Android.

 • Konfigurace serveru - pro komunikaci s terminály je využíván protokol http; je tedy třeba nakonfigurovat http server (Apache) podporující skriptovací jazyk (PHP). Server lze využít pro komunikaci v rámci firmy, ale také pro odesílání objednávek odkudkoli, kde je k dispozici připojení k internetu. Apache s PHP můžeme nainstalovat v prostředí OS Linux i OS Windows.
 • Komunikace s terminálem - umožňuje na počítači připravit data pro přenosné terminály a provést výměnu dat mezi počítačem a serverem Apache. Data získaná z terminálu se pak dají využít k tvorbě dokladů.
 • Aplikace pro terminály - umožňuje využít terminály k tvorbě prodejních dokladů a objednávek. Připravovány jsou další funkce, zejména inventura. Aplikace na terminálu umí využít kódy EAN-13 (identifikace zboží), UTF-6 (identifikace zboží), UTF-12 (identifikace zboží a místa) a UTF-20 (identifikace zboží a partie).

Mobilní čtečky základní

Modul umožňuje využít mobilní zařízení (telefony, tablety) s operačním systémem Android 5.0 a novějším jako jednoduché čtečky čárových kódů. Aplikace na mobilním zařízení si ukládá seznam naskenovaných kódů zboží a uživatelem zadané množství. Nezobrazuje názvy zboží apod., protože neobsahuje databanku zboží.

 • Snadné nastavení - aplikace na mobilním zařízení komunikuje přímo s počítačem uživatele v rámci místní sítě, není třeba instalovat nic na serveru. Podrobný popis je na wiki.
 • Do počítače je možné odesílat data z více mobilních zařízení.
 • Získaná data se nyní dají využít v prodejních dokladech, další doklady budou doplněny.

Mobilní čtečky profesionální

Modul umožňuje využít mobilní zařízení (přenosné terminály se čtečkou čárových kódů, telefony, tablety) s operačním systémem Android 6.0 a novějším jako offline čtečky čárových kódů.

 • Snadné nastavení - aplikace na mobilním zařízení se nakonfiguruje naskenováním QR kódu z počítače. Podrobný popis je na wiki.
 • Mobilní aplikace komunikuje přímo s databázovým serverem - na rozdíl od starších terminálů tak není třeba na počítači spouštět ani přípravu dat, ani stahování dat. Mobilní zařízení musí být připojeno do stejné sítě jako databázový server (buď přímo - WiFi, nebo pomocí VPN přes mobilní data). Obvykle se ráno na mobilním zařízení spustí stažení dat, během dne se pak jen odesílají data vytvořených dokladů.
 • Je možné využívat libovolný počet mobilních zařízení.
 • Na mobilních zařízeních je možné vytvářet nabídky, objednávky, prodejní doklady, interní objednávky, likvidace, výdejky, přesun, podklady pro tisk etiket a inventuru. Tyto doklady se vytvářejí offline, tj. nepotřebují spojení se serverem - spojení je třeba až k následnému odeslání dokladů.
 • Na mobilních zařízeních je k dispozici zásoba zboží (offline).
 • Na mobilních zařízeních je možné se online podívat na seznam objednávek, stav konkrétní objednávky a podrobnosti o zboží z vybrané objednávky (tyto funkce vyžadují spojení se serverem).
 • Pro výběr zboží je možné použít čárové kódy (získané buď hardwarovou čtečkou, nebo fotoaparátem), nebo ruční výběr ze zásoby či detailů zboží (hledání podle názvu nebo hledacího kódu).
 • V hlavičce dokladů může být vyplněn odběratel (vhodné u velkoobchodního prodeje), popř. zapsána poznámka pro odlišení jednotlivých dokladů (vhodné např. pro maloobchodní prodej).
 • Aplikace podporuje zákaznické karty, tj. pokud v Plantisu zákaznické karty používáte, dají se naskenovat i mobilní aplikací.

Fakturace

Modul Fakturace umožňuje zapisovat faktury pro odběratele.

 • Přímá fakturace - např. při fakturaci dopravy nebo jiných služeb, při vystavení zálohové faktury.
 • Z dodacích listů - do faktury je možné přidávat již vytvořené dodací listy.
 • Automatické faktury z dodacích listů - Plant-IS může automaticky vytvořit faktury ze všech dodacích listů, které ještě nebyly vyfakturovány. Při zpracování lze volitelně slučovat dodací listy stejného odběratele do jedné faktury. Stejným způsobem se připravují i faktury k bezhotovostně zaplaceným zálohám.
 • U všech faktur je možné odečítat již zaplacenou zálohu.

Dodavatelé I.

Modul Dodavatelé I. obsahuje základní prostředky pro komunikaci s dodavateli: databázi dodavatelů, objednávky pro dodavatele a příjem na sklad na základě těchto objednávek.

 • Objednávky pro dodavatele - zápis objednávky; při objednávce se vybírá, kam bude zboží v budoucnu přijato, takže i v přehledu zásoby je ihned vidět, jaké množství zboží je u dodavatelů rezervováno.
 • Rozdělování objednávek - během rozdělování je možné zboží pro odběratele přiobjednat u dodavatele. Na závěr rozdělování lze vytisknout všechny takto vzniklé objednávky.
 • Příjem na sklad na základě objednávky - umožňuje rychle přijmout objednané zboží na sklad.

Dodavatelé II.

Dodavatelé II. rozšiřuje možnosti předchozího modulu o rezervační objednávky, výzvy k zaslání zboží a automatické přiobjednávky nebo výzvy při rozdělování zboží.

 • Rezervační objednávky - při zápisu objednávky pro dodavatele je možné vybrat, zda objednávané zboží má být ihned zasláno nebo jen rezervováno pro pozdější odběr.
 • Výzvy pro dodavatele - na základě rezervačních objednávek se vyzývá zboží, které má dodavatel již dodat.
 • Příjem na sklad na základě výzvy - umožňuje rychle přijmout na sklad vyzvané zboží.
 • Rozdělování objednávek - při rozdělování odběratelských objednávek se zobrazují i rezervační objednávky u dodavatelů a z nich je možné zboží automaticky vyzývat. Na závěr se dají všechny takto vzniklé výzvy vytisknout.

Výroba

Rozšiřuje systém o výrobní specifikace a výrobní střediska.

 • Výrobní specifikace - někdy není možné zboží průběžně evidovat v té specifikaci, v jaké se bude prodávat. Vhodným příkladem jsou volně rostoucí stromy, neboť během pěstování není zřejmé, zda se prodají jako prostokořenné nebo balové. V Plant-ISu se proto během pěstování evidují s výrobní specifikací (např. ŠK - školka) a teprve při nabídce, objednávce či prodeji se rozhodne, zda budou prodány jako prostokořenné (PK) nebo se zemním balem (ZB), takže evidence zásoby vždy odpovídá skutečnosti.
 • Výrobní střediska - jejich zavedením do systému je prodejním střediskům umožněno zapisovat objednávky zboží ze středisek, ve kterých se zboží vyrábí (např. školka, kontejnerovna). Výhodou výrobních středisek je, že jejich zásoba se prodejním střediskům zobrazuje souhrnně a nemusí se tak starat o to, ve které lokaci je zboží umístěno (výrobní středisko má k dispozici svůj vlastní aparát na rozdělování objednávek). Výrobní středisko navíc může k prodeji vyhradit jen část své zásoby.
 • Dodací termíny - výrobní střediska si mohou nadefinovat lhůty potřebné k jednotlivým technologickým krokům (dobývání rostlin, svoz, přeprava na ostatní pobočky). Součástí modulu je i pracovní kalendář výrobních středisek, díky němuž je možné přesně plánovat dobývání stromů apod. (lze nastavit, ve kterých dnech středisko pracuje - např. v sezóně i o víkendech). Při přidělování dodacích termínů objednávek má uživatel přesný přehled, jak jsou jednotlivá výrobní střediska již vytížena.

Jazyky a měny

Jestliže podnik obchoduje se zahraničními partnery, ať již se jedná o odběratele či dodavatele, může s pomocí tohoto modulu snadno komunikovat ve více jazycích a vytvářet doklady v různých měnách.

 • Jazyky na sestavách - u každého dodavatele a odběratele je možné nastavit, v jakém jazyce se s ním komunikuje. Pro jednotlivé sestavy se vytvoří překlady do ostatních jazyků a Plant-IS pak při tisku sestavu automaticky vytiskne ve zvoleném jazyce.
 • Automaticky mohou být překládány i velikosti a specifikace zboží - např. české "ZB" pro zemní bal se tak pro zahraniční dodavatele či odběratele převede na zkratku používanou v jazyce dané partnerské firmy.
 • Měny - různé doklady (příjem na sklad, nabídka apod.) mohou být v různých měnách a Plant-IS podle předem zadaných kurzů automaticky přepočítává ceny zboží.

Vlastní dotazy SQL

Plant-IS již obsahuje nejpoužívanější přehledy a sestavy, ovšem může se stát, že uživatel potřebuje z programu získat data v méně obvyklé podobě. Tuto novou sestavu můžeme doplnit do programu, mnohdy však bývá výrazně rychlejší její zpracování prostřednictvím SQL dotazu, který si může uživatel napsat sám nebo mu dotaz můžeme zaslat již hotový.

Pro psaní vlastních SQL dotazů je třeba dobře porozumět struktuře dat v programu a naučit se používat jazyk SQL. Dotazy vytvořené námi jsou zasílány hotové v podobě malých souborů (velikost řádově v kB) a od uživatele nevyžadují žádné zvláštní znalosti. Výsledky je možné tisknout nebo exportovat do Excelu.

Elektronický obchod I.

Modul umožňuje vyexportovat nabídkový katalog do vlastního internetového obchodu. Internetový obchod podporuje fotografie zboží, názvy, velikost, speficikaci, objednávané množství, EAN a cenu. Aplikace využívá PHP a MySQL, pro její provoz je nezbytně nutný webový server (např. Apache) a přímý přístup aplikace Plant-IS k databázi MySQL.

Elektronický obchod II.

Modul rozšiřuje možnosti elektronického obchodu o další pole - doporučení, min. objednávané množství, naložení vozíku, odběratelův kód zboží, odběratelovu cenu a odběratelův text. Údaje, které odběratel vyplní, je možné tisknout na etikety pro zboží.

Webový katalog

Modul umožňuje exportovat nabídkový katalog v takové podobě, aby data mohl využít autor vašich webových stránek pro zobrazení informací zákazníkům, filtrování, vyhledávání apod. Plant-IS obsahuje pouze export - zbytek musí zajistit tvůrci vašich webových stránek.

Export je rozdělen na dvě části: první část obsahuje zboží a typy zboží - tato data jsou zapsána do databáze na MySQL serveru. Druhou část tvoří fotografie - ty jsou zapsány na FTP server.

Při exportu zboží i typů zboží je zajištěno odmazání již nepotřebných starých údajů ze serveru.

Fotografie se exportují ve dvou velikostech - malé a velké (rozměry je možné v Plant-ISu nastavit). Malé fotografie se využívají pro náhledy, velké fotografie pro kvalitní zobrazení. Pro malé a velké fotografie musí být na FTP serveru založeny samostatné složky. Jestliže není FTP server a dostatečný prostor pro fotografie k dispozici, lze využívat alespoň export zboží, bez fotografií.

Webové rejstříky

Modul umožňuje automaticky stahovat data o odběratelích z českého rejstříku ARES a z evropského rejstříku VIES (plátci DPH). Stahování dat běží jako služba na serveru, je možné nastavit, jak často se mají data stahovat (pro případ, že by se údaje o odběrateli změnily).

V databance odběratelů se zobrazují symboly, které upozorňují na rozdíl "našich" údajů oproti těm oficiálním. Uživatel může rozdíly vyřešit buď zkopírováním oficiálních údajů do databanky Plant-ISu, nebo odkliknutím, že rozdíly jsou v pořádku (např. proto, že adresa na ARESu není úplná apod.).

Samostatný varovný symbol se zobrazuje u odběratelů, kteří mají záznam v insolvenčním rejstříku či v centrální evidenci úpadců (konkurz, vyrovnání.)

Rejstřík VIES se používá pro kontrolu plátců DPH - údaje z rejstříku by měly souhlasit s nastavením, zda odběratel je či není plátce DPH.

Strategie prodeje

Naším cílem je, aby uživatelé Plant-ISu byli s programem maximálně spokojeni a aby program v největší možné míře splňoval všechny požadavky, které kladou na moderní informační systém. Jsme si vědomi, že počítače i software se velice rychle vyvíjejí. Z těchto dvou předpokladů se odvíjí i naše obchodní strategie. Kromě instalace programu ve firmě na samostatný počítač nebo lokální počítačovou síť a sladění programu s používaným hardware nabízíme proto uživatelům v dalších letech údržbu podnikového informačního systému, která zahrnuje vývoj a průběžné zasílání všech nových verzí programu, telefonickou poradenskou a konzultační "horkou linku" a rychlé řešení případných potíží či nejasností při práci s programem. U systému Plant-IS má uživatel jistotu, že jeho informační systém jde s dobou, nezastará a roste stejně rychle, jako roste podnik.

Pro snadné a bezproblémové používání programu nabízíme školení uživatelů v rozsahu, který si zákazník sám zvolí.

Ceník

V tabulce uvádíme ceny jednotlivých modulů podnikového informačního systému Plant-IS. Pořizovací cena již zahrnuje údržbu po dobu jednoho roku od data instalace. Nejsme plátci DPH, jedná se tedy o konečné ceny.

Ceny modulů programu Plant-IS:
Název modulu Cena pořízení Cena údržby
Zásoba a prodej 16 700 3 562
Odběratelé 7 900 1 685
Čárové kódy 2 400 512
Platební terminály 2 900 616
Terminály CipherLab 5 200 1 109
Terminály .NET 9 400 2 005
Mobilní čtečky základní 800 170
Mobilní čtečky profesionální 7 500 1 600
Fakturace 3 400 725
Dodavatelé I. 3 100 661
Dodavatelé II. 4 300 917
Výroba 3 100 661
Jazyky a měny 4 200 896
Vlastní dotazy SQL 800 170
Elektronický obchod I. 7 500 1 600
Elektronický obchod II. 7 500 1 600
Webový katalog 3 200 683
Webové rejstříky 2 700 576
Pobočky 12 500 2 666
Cena se může lišit dle konkrétních požadavků
Vazby na účetnictví Cena individuální dle konkrétních požadavků

 

V prvním roce jsou uživateli všechny nové verze k dispozici zdarma. Pokud má uživatel zájem o získávání nových verzí i v dalších letech, lze za cenu údržby prodloužit přístup k novým verzím o další rok.

Výše uvedené ceny platí pro jednouživatelskou verzi, ve které je sice možné v programu zavést více uživatelů a přidělit jim různá přístupová práva, avšak pracovat s ním může v danou chvíli vždy jen jeden z nich. Víceuživatelská verze oproti tomu umožňuje, aby s programem pracoval větší počet uživatelů lokální počítačové sítě současně, a řeší případné problémy vzniklé jejich současnou prací. Licence pro další uživatele je třeba i v případě, kdy aplikace je provozována na několika samostatných pracovištích.

Ceny za rozšíření počtu uživatelů (za každého dalšího uživatele, pro všechny moduly dohromady):
2. - 4. uživatel (za každého uživatele) 8 000 1 707
5. - 9. uživatel (za každého uživatele) 6 800 1 451
10. a každý další uživatel 6 000 1 280

 

Pokud hledáte především software na tisk etiket či fotokaret pro zboží (s možností jej později rozšířit na plnohodnotný skladový program), věnujte prosím pozornost našemu programu TERO.

 
 
Provozovatelem těchto stránek je Arbosoft, s.r.o., IČO 25779681.