Arbosoft, s.r.o. - software pro zahradnický obor

Tisk etiket pro rostliny - TERO

V tomto dokumentu najdete:

Obecné informace o programu

Program TERO je určen pro tisk etiket pro rostliny, popř. i jiné zboží. V programu lze vytvářet dva druhy etiket: textové a grafické. Oba druhy etiket mají své využití, jejich tisk lze podle potřeby libovolně kombinovat.

Základní část programu

Podstatnou součástí programu je databanka názvů, která obsahuje přes 21.000 latinských názvů rostlin (zhruba 6.500 z nich má i název český). Databanka je plně pod kontrolou uživatele, lze ji tedy rozšiřovat o nové položky i upravovat položky stávající. Ke každému názvu lze zadat krátký i dlouhý popis ("zákaznické texty") a doplnit fotografie; několik fotografií může být přímo u názvu, jednu další fotografii lze pak zadat ke každému detailu (velikosti). Fotografie z pojmenovaných souborů je možné automaticky připojit k databance. Zmíněné detaily jsou vždy dány kombinací velikosti a tří specifikací - např. Acer campestre je jen název zboží, k němu pak mohou být vytvořeny např. detaily 8-10, ZB a 10-12, ZB; každému detailu je pak přiřazena samostatná prodejní cena a případně čárový kód.

Textové etikety se tisknou na jehličkových tiskárnách na papírové nebo povoskované etikety s perforací v nekonečném pásu. Etikety jsou do tiskárny podávány traktorovým podavačem, takže při správném nastavení nedochází k žádnému nežádoucímu posunu. Výhodou textového režimu je poměrně velká rychlost tisku i na starých jehličkových tiskárnách. Nevýhodou je, že nelze používat různá písma, velikosti písem apod. Pro ovládání tiskárny, je-li to třeba, se dají použít pouze řídící kódy, které závisejí na konkrétním modelu tiskárny, takže pro nastavení např. tučného písma je zpravidla zapotřebí zkušenějšího uživatele. Rozložení textů na etiketě lze změnit dle potřeby.

Protože jednotlivé etikety jsou odděleny perforací, mívají tiskárny vybavené tlačným podavačem potíže s jejich podáváním (etikety se rády zmuchlají v zadní části tiskárny). Pro bezproblémový provoz je vhodné, aby tiskárna byla vybavena tažným traktorovým podavačem (u některých modelů lze tlačný podavač přendat do pozice podavače tažného, u jiných je možné tažný podavač samostatně dokoupit).

Aby program dokázal na tiskárnu etikety poslat, je třeba ji mít nainstalovanou v operačním systému, ale obvykle stačí i instalovat "Obecnou textovou tiskárnu".

Grafické etikety nabízejí podstatně širší možnosti grafického rozvržení. Pro jejich tisk se dají využít především laserové a termotransferové tiskárny, můžete ale tisknout i karty na tiskárnách inkoustových a ty pak zalaminovat apod. V operačním systému musí být nainstalován ovladač tiskárny.

V programu lze vytvořit neomezené množství rozvržení těchto grafických etiket; obvykle se používají samolepící štítky různých velikostí (papírové, papírové s povrchovou úpravou, polyetylenové apod.), které se lepí na kontejnery, nebo etikety visací (obvykle polyetylenové), které se připevňují přímo na rostliny.

Při tisku na laserové či inkoustové tiskárně je vhodné zvolit takové rozvržení etiket, které na archu A4 nesahá až ke krajům - tyto tiskárny mají jisté minimální okraje, které již potisknout nedokáží. Termotransferové tiskárny oproti tomu používají etikety v rolích (pozor při výběru tiskárny a etiket - role mají různé vnitřní i vnější průměry), šířka pásu etiket obvykle nepřesahuje 10 cm (širší tiskárny bývají výrazně dražší).

Grafické etikety se v programu vytvářejí poměrně snadno - nejprve je třeba změřit etikety a zadat jejich rozměry, levý a horní okraj stránky a počet etiket na jedné stránce. Pak se již na etiketu umísťují statické texty (texty, které jsou na každé etiketě stejné - např. jméno firmy), statické obrázky (např. firemní logo), texty z databáze (název rostliny, velikost, cena apod.), obrázky z databáze (fotografie rostlin), a s modulem Čárové kódy lze na etiketu umístit i některý z typů čárových kódů (obvykle EAN 13, ovšem pokud se nechcete registrovat u EAN ČR, můžete využít i interní kódy ITF 6). Všechny prvky pak lze snadno myší přesouvat či měnit jejich velikost, u textů se dají využívat všechna dostupná písma, velikost apod.

Program TERO je připraven na použití v počítačové síti; lze jej nainstalovat na server a pak spouštět z jednotlivých stanic. Základní cena obsahuje jednouživatelskou licenci (v daný okamžik může s programem pracovat jen jeden uživatel), další licence je možné kdykoli dokoupit.

Čárové kódy

Tisk čárových kódů na etiketách je umožněn samostatným modulem, který není nutné kupovat, pokud čárové kódy zatím využívat nechcete.

K dispozici je několik typů kódů. Nejznámější je EAN 13, s ním se běžně setkáte na zboží v obchodech. Pokud jste registrováni u EAN ČR, stačí do programu zapsat Vám přidělené předčíslí; program se pak již sám stará o přidělování nových kódů, jakmile jsou potřeba (při tisku etiket), počítá kontrolní číslici apod. Využít můžete kódy Vašich dodavatelů nebo přidělovat kódy vlastní. Zboží označené těmito kódy můžete pak bez obav distribuovat do zahradních center či marketů, které kódy vyžadují - kódy jsou vytištěny v souladu s normou, takže nikde nebudou problémy s jejich zpracováním.

TERO kromě toho umožňuje tisknout několik dalších druhů kódů. Nejužitečnější je kód ITF 6 - tiskne se jinou symbolikou, je pouze šestimístný a dá se využít k označení zboží pouze pro interní potřebu. K jeho používání není nutná registrace, neplatí se žádné roční poplatky.

V našich programech TERO a Plant-IS je použita unikátní technologie, která umožňuje tisknout čárové kódy ITF 6 i na většině jehličkových tiskáren na textové etikety; není tedy problém mít i na "obyčejných", levných etiketách vytištěný čárový kód, je však třeba počítat s jeho kratší životností vlivem venkovního prostředí.

Ceník

V tabulce uvádíme ceny jednotlivých modulů programu TERO. Pořizovací cena již zahrnuje údržbu po dobu jednoho roku. Nejsme plátci DPH, jedná se tedy o konečné ceny.

Ceny modulů programu TERO:
Název modulu Cena pořízení Cena údržby
Základní část 4 450 949
Čárové kódy 2 400 512

 

V prvním roce jsou uživateli všechny nové verze k dispozici zdarma. Pokud má uživatel zájem o získávání nových verzí i v dalších letech, lze za cenu údržby prodloužit přístup k novým verzím o další rok.

Výše uvedené ceny platí pro jednouživatelskou verzi, ve které je sice možné v programu zavést více uživatelů a přidělit jim různá přístupová práva, avšak pracovat s ním může v danou chvíli vždy jen jeden z nich. Víceuživatelská verze oproti tomu umožňuje, aby s programem pracoval větší počet uživatelů lokální počítačové sítě současně, a řeší případné problémy vzniklé jejich současnou prací.

Ceny za rozšíření počtu uživatelů (za každého dalšího uživatele, pro všechny moduly dohromady):
2. - 4. uživatel (za každého uživatele) 2 000 427
5. - 9. uživatel (za každého uživatele) 1 700 363
10. a každý další uživatel 1 500 320

 

Prosím nepřehlédněte: program TERO lze kdykoli upgradovat na podnikový informační systém Plant-IS, který umožňuje sledovat sklad ve firmě, vytvářet doklady o příjmu či výdeji, zpracovávat objednávky či fungovat místo pokladny (plně nahradí registrační pokladnu) atd. Při upgrade jsou zachována všechna již zadaná data o zboží, což výrazně zrychlí zavedení skladového programu do praxe.

 
 
Provozovatelem těchto stránek je Arbosoft, s.r.o., IČO 25779681.