User Tools

Site Tools


instalace:dalsi_pocitac

Instalace na další počítač v síti

Instalace

Aktuální verze programu, pokud je již nainstalovaná na serveru, se nemusí instalovat na jednotlivé počítače v síti. Pro spouštění aplikace stačí vytvořit zástupce, který může odkazovat na spustitelný soubor Plantis.exe umístěný buď na mapovaném síťovém disku, nebo pomocí UNC cesty. Příklady:

F:\Plantis\Bin\Plantis.exe
\\Server\Spolecne\Plantis\Bin\Plantis.exe

BDE, které dříve bylo potřeba (kvůli starým přenosným terminálům), již není nutné instalovat (neboť tyto přenosné terminály již nejsou podporovány).

Přístupová práva

Složka Plantis musí být pro jednotlivé uživatele zpřístupněná pro čtení. V ní vnořené složky Data, popř. Cvicne apod., musí umožňovat i zápis. Ostatní vnořené složky (Bin apod.) stačí zpřístupnit pouze pro čtení; zapisovat do nich potřebuje jen správce, když instaluje aktualizace programu.

instalace/dalsi_pocitac.txt · Last modified: 2019/06/06 21:48 by admin