User Tools

Site Tools


instalace:eet

Elektronická evidence tržeb

Nejprve je třeba nastavit EET v aplikaci Plant-IS. V tomto kroku se do aplikace vloží certifikát(y), nastaví heslo, číslo provozovny apod. Po nastavení se při tvorbě hotovostních dokladů a příjmových pokladních dokladů automaticky odesílají datové zprávy EET. Pokud by při odesílání došlo k výpadku, je možné neodeslané datové zprávy znovu odeslat “ručně” v nabídce Soubor, Správa dat.

Pro automatické znovu-odeslání zpráv, které se neodeslaly rovnou, je možné využít službu, která běží na serveru a odesílání hlídá automaticky. Službu je třeba správně nakonfigurovat a přinejmenším zpočátku je vhodné kontrolovat protokol, do kterého služba zapisuje provedené operace.

Čas od času je třeba nainstalovat nové certifikáty (jejich platnost je obvykle 3 roky). Postup je jednoduchý, doporučujeme proto výměnu certifikátů neodkládat, protože krátce před jejich vypršením už nebude možné vytvářet prodejní doklady.

instalace/eet.txt · Last modified: 2020/01/17 17:33 by admin