User Tools

Site Tools


obecne:faktury_emailem

Elektronické zasílání faktur

Jak zasílání funguje

Faktury je možné zasílat v elektronické podobě jednotlivě a hromadně:

  • Odeslání jedné faktury je možné z náhledu sestavy. Je možné kdykoli, tj. je snadno využitelné i pro starší faktury. Při odeslání je možné ručně upravit adresu, na kterou bude faktura zaslána.
  • K hromadnému zaslání faktur slouží příkaz Prodej, Zpracování otevřených faktur. Tímto příkazem se přerušené faktury (ve stavu 1) uzavřou a jsou buď odeslány e-mailem (když je u odběratele e-mail vyplněný a je u něj zasílání faktur povoleno), nebo jsou faktury vytištěny. Pro odeslání zprávy je využit fakturační e-mail u odběratele, popř. běžný e-mail u odběratele, pokud fakturační e-mail není vyplněný; e-mailovou adresu není možné v průběhu zpracování ručně měnit.

Co je vhodné nastavit

Pro jednotlivé odesílání faktur není nutné žádné nastavení (je však možné nastavení připravit, aby byl použit vhodný text e-mailu). Pro hromadné zasílání je nutné nastavení připravit.

Tabulky, Texty, Texty pro e-maily. Přidejte text, který nazvete např. “Faktury”, dále vyplňte předmět e-mailu a text e-mailu. V předmětu i v textu mohou být použita pole, do kterých Plantis vloží správný text v průběhu odesílání, např. aktuální číslo dokladu, datum apod. Pro vložení polí použijte tlačítko.

Soubor, Nastavení odesílaných e-mailů. Zde je třeba vytvořit nastavení pro fakturaci. V dolní části okna v Nastavení pro vyberte Faktura a poté Vytvořit nastavení. Vyberte text, zadejte jméno a adresu odesilatele a případně vyplňte adresu, na kterou se mají zasílat slepé kopie zpráv (např. archiv pro vlastní potřebu).

obecne/faktury_emailem.txt · Last modified: 2019/10/03 10:54 by admin