User Tools

Site Tools


instalace:export_do_excelu

Exporty do Excelu

Aby bylo možné exportovat data do Excelu, musí být Excel nainstalovaný.

Pro některé exporty je dále nutné v Excelu povolit programový přístup k Visual Basicu - když přístup povolený není, Excel zobrazí chybové hlášení “Programový přístup k projektu jazyka Visual Basic není důvěryhodný”, nebo něco obdobného.

Ve starších verzích Excelu doporučujeme: menu Nástroje, Možnosti, Zabezpečení, Zabezpečení maker. Na záložce Úroveň zabezpečení zvolte Střední. Na záložce Důvěryhodný vydavatel zapněte volbu Důvěřovat všem přístupům k projektu v jazyce Visual Basic.

Novější verze Excelu mají obdobné nastavení, jen je umístěné někde jinde, např.: Soubor, Možnosti, Centrum zabezpečení, Nastavení centra zabezpečení, Nastavení maker, Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA.

instalace/export_do_excelu.txt · Last modified: 2020/02/03 13:11 by admin